Kurumsal Bilgiler

" GD Grup İnşaat için topluma katkı sağlamak bir ‘proje’ değil, var olma anlayışıdır... "

Kurumsal Bilgiler

İlk yıllarda özellikle konut ve toplu konut taahhütlerinde uzmanlaşarak önemli konut projelerinin yapımında rol alan GD Grup İnşaat, sonraki yıllarda üstlendiği çok sayıdaki tesis projeleri ile ülkemiz altyapısının gelişmesinde etkin ve önemli bir rol oynamaktadır.

ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi, OHSAS 18001- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi anlayışının bir zorunluluk değil yaşama tarzı olduğunun farkında olan gd inşaat kalite anlayışını hedef değil temel almaktadır.

Yurt içinde gerçekleştirdiği önemli projelerinden cesaret alan GD Grup İnşaat, Kazakistan, Afganistan, Suudi Arabistan, Özbekistan, Gürcistan, Ukrayna, Romanya, Dubai, Katar, Ürdün, Libya ve Kuzey Irak gibi çok sayıda ülkedeki önemli altyapı ve inşaat projelerinin gerçekleştirilmesine talip olup geleceğe güvenle bakmaktadır.

GD Grup İnşaat, çalışan ve paydaşlarının kendisiyle gurur duyabileceği bir kurum olmak için, tüm iş süreçlerinde kurumsal değerleri doğrultusunda hareket eder.

GD Grup İnşaat bilgi birikimi ve deneyimlerini müşterilerinin faydası için değerlendirmeyi ve yeni nesillere aktarmayı kurumsal bir görev olarak görür.

GD Grup İnşaat’ın tüm çalışanları, niteliği sürekli arttırılan, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma güvencesi altındadır. GD Grup İnşaat, sıfır iş kazası hedefi ile çalışır.

GD Grup İnşaat tüm iş süreçlerinde iş etiği doğrultusunda hareket ederek güvenilir, dürüst, tutarlı ve adil olmayı benimsemiştir. Kaliteden ödün verilemez. Yapılan işin, yapılabilecek en iyi şekilde gerçekleştirilmesi GD Grup İnşaat için en yüksek önceliktir.

GD Grup İnşaat için topluma katkı sağlamak bir ‘proje’ değil, var olma anlayışıdır. Bu amaç ile tüm yatırım süreçlerinin sürdürülebilir olması hedefimizdir.

GD Grup İnşaat; toplumsal paydaşları için ekonomik, kültürel ve toplumsal kalkınmayı desteklerken, tedarikçileri ve müşterileriyle beraber kazanmayı amaçlar.

GD Grup İnşaat çevreye saygı duyar. Bu saygının gerekliliği olarak olumsuz etkilerin en aza indirgenmesi için gereken çaba gösterilmektedir. Çalışanlar ve paydaşlar doğal kaynakların korunması ve geri dönüşümün artırılması için teşvik edilir.